“Deze graduaatsproef is mijn afsluitend werk van mijn opleiding aan HoWest. Hierin bespreek ik mijn project dat ik uitwerkte bij RTS. Het idee voor mijn graduaatsproef kwam vanuit het stagebedrijf zelf. RTS installeerde dit soort toestellen op een mobile device maar daar kwam het vaak voor dat het signaal te ver of uit de range was of dat er interferentie ontstond.  Het doel van deze opdracht was om het werkende geheel nog beter te optimaliseren. Dit door een Raspberry Pi te connecteren met de mobiele toestellen."

Jason geeft meer uitleg: “Samen met het team van RTS besprak ik eerst alle mogelijkheden. Zo concludeerden we dat de toestellen onder andere via het Telnet protocol werken. Daarom schreef ik een Python-programma dat automatisch kan draaien en zo de straalverbinding online kan houden. Het programma stuurde op bepaalde tijden een commando naar het Broadband Network om het signaal (dBm waarde) op te vragen en na te gaan of het signaal nog intact is. Dit is handig want zo kan je de dBm waarde monitoren en zien hoe sterk het signaal nog is. Een tweede uitgebreidere eindoplossing was om een USB te plaatsen in de Raspberry Pi die seriële data kan afgeven van de locatie van het station aan de mobile device. Op die manier wordt een automatisch commando verstuurd als het mobile device verandert van zone. Een aantal experten in het vak ontwierpen een printplaat die seriële data stuurt, deelden hun informatie en plan van aanpak. Al deze ontwikkelingen en ideeën leiden tot één geheel, nl. de optimalisatie van het product.  Tijdens het maken van mijn eindwerk schaafde ik mijn Python-skills bij, leerde bij over de software, werd beter in zelfstandig werken en gebruikmaken van online research.”