• Ethernettransmissie over lange afstand tussen het vasteland en schepen die in een bepaalde sector opereren (2Mbps tot 50 km LoS)
     
  • Ethetnettransmissie over lange afstand tussen schepen onderling die in een bepaalde sector samen moeten opereren (60Mbps tot 10 km LoS)